Condius zoekt

Wij zijn steeds op zoek naar percelen bouwgrond en (afbraak)panden voor de realisatie van nieuwbouwprojecten en verkavelingen op topliggingen. Indien u meer informatie heeft over toekomstige bouwprojecten/verkavelingen kan u vrijblijvend contact opnemen met het CONDIUS team. Onze medewerkers zullen uw dossier met de nodige discretie behandelen en zullen u na een grondige studie informeren over de diverse mogelijkheden van het voorgestelde goed.